§ 1
Podmiot i zasady polityki prywatności

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze strony www.internetwork.pl.
 2. Szanujemy prawo Klientów do prywatności i dokładamy wszelkich starań, w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony powierzonych danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów internetwork.pl są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00 – 672 Warszawa, NIP 5242495143, REGON 015690013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402.
 4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 2
Rodzaj i cel przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Klienta wyrażonej z chwilą wypełnienia formularza lub skorzystania z innej formy kontaktu udostępnionej na stronie internetwork.pl.
 3. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1 powyżej to dane pozwalające na identyfikację Klienta oraz bezpośrednio określające jego tożsamość, tj.:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • numer telefonu komórkowego.
 4. Dane osobowe, przekazane przez Klienta przetwarzane będą dla celów związanych z ofertą internetwork.pl oraz sprawami związanymi z korzystaniem ze strony internetowej.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient zapewnia, że wszystkie dane osobowe podane przez niego w procesie rejestracji lub w trakcie korzystania ze strony internetwork.pl są prawdziwe. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze strony i oferty internetwork.pl.

 

§ 3
Rezygnacja

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z aktywności na stronie internetwork.pl.
 2. Prośba o usunięcie danych Klienta skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych Klienta. Administrator internetwork.pl zastrzega jednak możliwość zachowania danych Klienta oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, tj. w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Klientem a internetwork.pl oraz w celu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze strony internetwork.pl, tj. korzystania niezgodnego z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4
Pliki „cookies”

 1. Ciasteczka to pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu elektronicznym Klienta, przeznaczone do korzystania z serwisu, służące do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.
 2. Ciasteczka są wykorzystywane w celu dostosowania i optymalizacji strony internetowej internetwork.pl dla Klienta, tworzenia statystyk odsłon, dopasowywaniu przekazów marketingowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego urządzeniu Ciasteczek m.in. za pomocą zmiany ustawień przeglądarki. Brak zgody na wykorzystywanie Ciasteczek może spowodować niepoprawne działanie strony internetowej lub też wyświetlenie go w niepełnym zakresie.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Klientów na adres e-mail rafal@internetwork.pl.
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów internetwork.pl z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację tej informacji na stronie internetwork.pl.

 

 

PROJEKTOWANIE

 • Projektowanie stron i aplikacji
 • Projekty logotypów i logo
 • Ikony dla WWW i aplikacji
 • Grafika Social Media
 • Ulotki i plakaty
 • Wizytówki i materiały biurowe
 • Okładki książek i opakowania
 • Banery reklamowe
 • Modyfikacje zdjęć, np. retusz czy usuwanie elementów
 • Grafika wektorowa i wielkoformatowa
 • Zaproszenia
PROGRAMOWANIE

 • Tworzenie stron internetowych
 • Tworzenie sklepów i stron sprzedażowych
 • Tworzenie szablonów aukcyjnych
 • Polepszanie istniejących stron internetowych
 • Aplikacje mobilne i webowe
 • Przywracanie stron i danych
 • Bazy danych
 • Badanie jakości
 • Analityka i raportowanie
 • Testy użytkownika
 • Konsultacje i wsparcie IT
MARKETING

 • Adresy (domeny) stron WWW
 • Pozycjonowanie SEO
 • Strategie marketingowe
 • Content Marketing i profesjonalne pisanie tekstów
 • Analityka marketingowa
 • Reklama w Social Media
 • Reklama w wyszukiwarkach
 • Reklama w aplikacjach mobilnych
 • Zwiększenie ilości odsłon i polubień
 • Szablony i stopki e-mail